Đợt dạy thử nghiệm thứ hai trong dự án Ctalyst tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh
13/04/2020 04:04
Sau khi tổ chức thành công Ngày hội truyền thông cho dự án CATALYST tại Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh (Dạy học ở trường đại học theo định hướng giao tiếp nhằm nâng cao hiệu quả và tính bền vững trong giáo dục ), ngày 25 và 26 tháng 3 năm 2019 trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh tiếp tục tổ chức Đợt dạy thử nghiệm lần thứ 2.
Đợt dạy thử nghiệm thứ hai trong dự án Ctalyst tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh

       Đợt thứ 2 này nhằm chỉnh sửa, áp dụng các phương pháp mới, cải tiến và có hiệu quả cao để giảng dạy hai mô đun: Mô đun 09 (Đảm bảo chất lượng trong đào tạo nghề) và mô đun 11 (Áp dụng chương trình khung CATALYST vào nhân rộng và phát triển giáo dục bền vững) bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Tham dự các giờ dạy là sinh viên các khoa nghề năm 2 trở lên, có trình độ tiếng Anh tốt, một số đã được tham gia vào đợt dạy thử nghiệm thứ nhất năm 2018.