Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2021
01/04/2021 10:26
Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2021

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT VINH

Số … / TB-ĐHSPKTV

                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                         Nghệ An, ngày 14  tháng 01  năm 2021

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học

 I. Ngành đào tạo

          Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật ôtô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông; Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật máy tính; Kế toán; Quản trị kinh doanh; Quản trị nhân lực; Sư phạm công nghệ.

II. Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạọ

          1. Tốt nghiệp cao đẳng (CĐ), thời gian đào tạo 1,5-2,0 năm.

          2. Tốt nghiệp cao đẳng nghề (CĐN), thời gian đào tạo 2,0 năm.

          3. Tốt nghiệp trung cấp (TC), thời gian đào tạo 3,0 năm.

          4. Tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), thời gian đào 3,5-4,0 năm.

III.  Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển đối với tất cả các đối tượng tuyển sinh.

IV. Hồ sơ tuyển sinh

          1. Phiếu tuyển sinh đại học Phiếu ĐK TS 2021;

          2. 04 ảnh chân dung cỡ 4 x 6 cm trong thời hạn 06 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển. (Mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh);

          3. Bản sao có chứng thực: Học bạ, bằng tốt nghiệp/ giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời THPT hoặc tương đương (đối với thí sinh đăng ký xét tuyển đại học);

         4. Bản sao có chứng thực: Học bạ, bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; bảng điểm học tập, bằng tốt nghiệp TC, CĐN, CĐ, đại học (đối với thí sinh đăng ký xét tuyển đại học liên thông, đại học văn bằng hai);

          5. 01 bản sao chứng minh nhân dân;

          6. Bản sao có chứng thực các giấy tờ ưu tiên (nếu có);

          7. 02 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

          Đối với lớp đặt tại Trường, thí sinh nộp 01 bộ hồ sơ tuyển sinh; đối với lớp đặt tại các cơ sở liên kết, thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ tuyển sinh (01 bộ lưu tại Trường và 01 bộ lưu tại cơ sở liên kết).

V. Lệ phí tuyển sinh và học phí

1. Lệ phí tuyển sinh: 450.000 đồng/ thí sinh.

2. Học phí (dự kiến):

- Các ngành kỹ thuật công nghệ: 410.000 đồng/tín chỉ/1 học viên;

- Các ngành kinh tế: 360.000 đồng/tín chỉ/1 học viên.

VI. Thời gian tổ chức xét tuyển: Tổ chức xét tuyển nhiều đợt trong năm.

VII. Địa điểm phát hành, thu nhận hồ sơ, tuyển sinh và tổ chức đào tạo

- Tại Trư­ờng ĐHSPKT Vinh;

- Tại các cơ sở liên kết đào tạo.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo-Bộ phận quản lý đào tạo vừa làm vừa học, Trư­ờng ĐHSPKT Vinh; Số 117, Nguyễn Viết Xuân, Ph. Hưng Dũng, Tp. Vinh, T. Nghệ An; Số điện thoại: 0912516758, 0944893737, 0977934999; E-mail: qldtvlvh.skv@gmail.com./.                    

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

 

TS. Phạm Hữu Truyền