- Giai đoạn 2015 - 2020

  + Đào tạo 1000 giáo viên dạy trình độ đại học chính  quy cho các ngành/nghề kỹ thuật tại trường ĐHSPKT Vinh: CNKT ô tô, CNKT cơ khí, Điện, Điện tử, CNTT.

  + Bồi dưỡng chứng chỉ SPDN cho khoảng 1000 học viên khu vực Bắc miền Trung và Tây Nguyên.

  + Bồi dưỡng chứng chỉ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giảng viên dạy cao đẳng, đại học khu vức Bắc miền Trung và Tây Nguyên: 300 học viên.

  + Bồi dưỡng kỹ thuật dạy học theo HTTC cho giảng viên trẻ của trường ĐHSPKT Vinh (khoảng 100 người).

  + Bồi dưỡng kỹ thuật dạy học tích hợp trong đào tạo nghề cho toàn bộ GV các khoa chuyên môn của trường ĐHSPKT Vinh và các tỉnh khác.

  + Thực hiện 2 đề tài cấp bộ và 5 đề tài cấp trường trong lĩnh vực sư phạm, tập trung vào 2 trọng tâm là KTDH trong ĐT theo HTTC và KTDH trong ĐT nghề theo năng lực thực hiện (chương trình mô-đun).

  + Đào tạo ngành/nghề cho nghề công tác xã hội, mỗi năm tuyển sinh trung bình 30 học sinh để đào tạo.

  + Đào tạo thạc sĩ SPKT và tuyển sinh đào tạo mỗi năm 20 - 30 học viên.

  + Mỗi năm tổ chức 2 hội thảo/hội nghị khoa học cấp khoa.

  + Tăng cường cử GV đi NCS để đến năm 2020 có ít nhất 60% GV có trình độ tiến sĩ  và đang làm NCS.

  + Tham mưu cho Nhà trường tổ chức 3 kỳ hội giảng cấp trường, phối hợp với các khoa tổ chức một số hội giảng cấp khoa.

- Tầm nhìn đến năm 2030

  +50 - 80 % GV trong khoa có trình độ tiến sĩ, có 2 - 4 PGS và GS.

  + Hệ đào tạo chủ yếu là GVDN và thạc sĩ SPKT; cử nhân trình độ đại học và  nhân lực trình độ cao đẳng nghề ngành/nghề Công tác xã hội.

  + Khoa sư phạm kỹ thuật trường ĐHSPKT Vinh là trung tâm NCKH, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực SPKT của khu vực Bắc miền Trung và Tây Nguyên.

  + Khoa sư phạm kỹ thuật trường ĐHSPKT Vinh đi đầu và là chuyên gia trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào dạy học, trong đổi mới căn bản toàn diện sự nghiệp giáo dục đào tạo của nhà trường theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.