Tên chương trình:

Chương trình đào tạo giáo viên sư phạm công  nghtrình độ đại học

Trình độ đào tạo:

ĐẠI HỌC

Tên ngành đào tạo:

Sư phạm công ngh                                 

Mã số:

7140246

Thời gian khóa học:

02 năm

 

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

  - Giảng dạy môn giáo dục công nghệ và làm công tác giáo dục học sinh ở các trường THPT, các trung tâm dạy nghề, các trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp dạy nghề, các trường trung cấp nghề;

  - Quản lý phòng thiết bị ở các trường THPT;

  - Làm cán bộ kỹ thuật tại các doanh nghiệp sản xuất hoặc dịch vụ kỹ thuật, các cơ sở đào tạo nghề có liên quan đến lĩnh vực cơ khí chế tạo máy, cơ khí động lực, điện công nghiệp, điện tử hoặc các viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực giáo dục kỹ thuật - dạy nghề;

  - Cán bộ nghiên cứu về Công nghệ, Hướng nghiệp, Giáo dục nghề nghiệp tại các trường học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp;