Tên chương trình:

Chương trình đào tạo giáo viên sư phạm công  nghtrình độ đại học

Trình độ đào tạo:

ĐẠI HỌC

Tên ngành đào tạo:

Sư phạm công ngh                                 

Mã số:

7140246

Thời gian khóa học:

02 năm

 

1. Chuẩn đầu ra:

1.1. Kiến thức

  - Có hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; có kiến thức khoa học xã hội – nhân văn, giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng – An ninh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có hiểu biết chung về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa và môi trường của Việt Nam và thế giới;

  - Có kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học tự nhiên phù hợp chuyên ngành đào tạo để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và tiếp tục học ở các bậc học cao hơn;

  - Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực đào tạo Cơ khí chế tạo, Cơ khí Động lực, Điện, Điện tử,  nông-lâm- ngư nghiệp;

  - Có kiến thức kỹ thuật và thực tế để có thể giải quyết các công việc phức tạp;

  - Có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực công nghệ;

1.2. Kỹ năng

  - Vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành sư phạm công nghệ để chế tạo được một số chi tiết cơ khí đơn giản; tháo lắp và bảo dưỡng được một số động cơ xăng và điezel trong ôtô và xe máy; lắp ráp được các mạch điện trong gia đình  và mạch điện đơn giản trong công nghiệp; sửa chữa được một số thiết bị điện và điện tử dân dụng; chăn nuôi, trồng trọt; nuôi trồng thủy sản;

  - Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể;

  - Sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực được đào tạo;

  - Tổ chức tốt hoạt động giáo dục thông qua môn học, công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động tập thể cho học sinh;

  - Có kỹ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập;

  - Tổ chức có hiệu quả các hoạt động xã hội, hoạt động thể thao - văn hoá, hoạt động lao động sản xuất nhằm giáo dục toàn diện học sinh;

  - Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo;

  - Có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn; 

1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

  - Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao;

  - Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

  - Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật;

  - Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể;

  - Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình;