CHI BỘ SƯ PHẠM – ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

 


 

 

 

 

Nguyễn Thị Tâm

  Bí thư Chi bộ


 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Thơm

      Phó Bí thư

 

 

 

 

 

Phan Thế Quang

    Chi ủy viên

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

 

1. 

Phan Thị Tâm

Bí thư

 

2.

Nguyễn Thị Hồng Thơm

Phó Bí thư

 

3. 

Phan Thế Quang

ĐV

 

4. 

Nguyễn Thị Thu Hiền

ĐV

 

5. 

Lê Trọng Phong

ĐV

 

6. 

Hồ Thị Tuyết Minh

ĐV

 

7. 

Trần Thị Thủy

ĐV