Dự án CATALYST (Tiếp cận truyền thông trong giảng dạy tại trường đại học theo hướng phát triển giáo dục bền vững)
15/04/2020 12:53
Nằm trong kế hoạch truyền thông dự án CATALYST (Tiếp cận truyền thông trong giảng dạy tại trường đại học theo hướng phát triển giáo dục bền vững), ngày 14 và 15/9/ 2018, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh tổ chức đợt dạy thử nghiệm đầu tiên về hai mô đun: Mô đun 09 (Đảm bảo chất lượng trong đào tạo nghề) và mô đun 11 (Áp dụng chương trình khung CATALYST vào nhân rộng và phát triển giáo dục bền vững) bằng tiếng Anh. Học viên là những sinh viên đang học năm thứ 2 trở lên, có trình độ tiếng Anh t
Dự án CATALYST (Tiếp cận truyền thông trong giảng dạy tại trường đại học theo hướng phát triển giáo dục bền vững)

         Sau khi dự các giờ dạy thử nghiệm, hai chuyên gia đã đánh giá các giờ giảng đạt chất lượng, giáo viên giảng dạy là những người vững chuyên môn nghiệp vụ, áp dụng được phương pháp dạy học đa giác quan, tiếp cận truyền thông trong giảng dạy, thiết kế các hoạt động phong phú đa dạng, tạo ra sự giao tiếp, tương tác giữa người dạy và người học. Những hạn chế được hai chuyên gia góp ý và đề xuất sửa đổi cho đợt dạy thử nghiệm lần 2 vào năm 2019.

 

Sau đợt dạy thử nghiệm, nhóm công tác dự án CATALYST tại trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đã có buổi họp cùng hai chuyên gia, đề xuất chiến lược phát triển dự án, cụ thể là kế hoạch tổ chức ngày hội truyền thông ngày 01/12/2018 để truyền tải thông tin dự án rộng khắp trong đơn vị, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp lân cận, các doanh nghiệp liên quan cũng như các cấp ban ngành từ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An, lãnh đạo thành phố Vinh, …