Khai giảng lớp đào tạo Sư phạm nghề Quốc tế
15/04/2020 01:09
Thực hiện các hoạt động tiếp theo của dự án quốc tế 4 bên giữa các trường Westminster Kingsway College , Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Trường Cao đẳng nghề Cơ khí Nông nghiệp Vĩnh Phúc (2017 – 2018). Ngày 14/8/2017, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đã tổ chức Khai giảng khóa đào tạo đầu tiên Nghiệp vụ Sư phạm nghề bậc 2 của City&Giulds và hỗ trợ tư vấn nhằm nâng cao công tác đảm bảo chất lượng tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.
Khai giảng lớp đào tạo Sư phạm nghề Quốc tế

          Về khóa đào tạo sư phạm nghề quốc tế, sau lễ khai giảng, cô Stella Da Silva trực tiếp giảng dạy buổi đầu tiên với 29 học viên khóa 1 sư phạm nghề bậc 2 quốc tế. Thời gian học tập 9 ngày.