Khóa tập huấn tại đại học Công nghệ DRESDEN - Đức
15/04/2020 01:03
Tiếp theo các hoạt động của dự án “Tiếp cận truyền thông trong dạy nghề tại các trường đại học theo định hướng nâng cao năng lực và bền vững trong giáo dục” (CATALYST) do Cơ quan Quản lý Giáo dục, Nghe nhìn và Văn hóa Châu Âu, vừa qua, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đã cử 03 cán bộ tham gia khóa tập huấn tại Đại học Công nghệ Dresden của Đức từ ngày 11 đến 23 tháng 3 năm 2018 nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ trong dạy nghề tại các trường đại học.
Khóa tập huấn tại đại học Công nghệ DRESDEN - Đức
          Tham gia khóa tập huấn, còn có các trường đại học tại Châu Âu, các đại học sư phạm kỹ thuật tại Việt Nam, Đại học bách khoa, Đại học ngoại ngữ, các viện giáo dục tại Việt Nam và đại học quốc gia Lào.
             Khóa tập huấn tập trung vào các mô đun còn lại trong 11 mô đun trong Chương trình khung của dự án. Nhóm giáo viên giảng dạy đã làm rõ được các nội dung cốt lõi, lấy ý kiến từ các trường tham gia và tìm hiểu sự khác nhau giữa các phương pháp dạy học từ các quốc gia khác nhau.Tiếp đến, các trường thành viên đăng ký xây dựng các mô đun mẫu trong Chương trình khung và dự kiến thực hiện trong tháng 7 và 8 năm 2018 kèm theo các hội thảo chuyên đề, các hội nghị chuyên môn tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Đại học Quốc gia Lào và Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

         Kết thúc khóa học, các học viên tham gia được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học và có nhiệm vụ về đơn vị sở tại phối hợp với nhóm giáo viên đã tập huấn tại Rumani để triển khai các hoạt động tiếp theo.
          Dự kiến tháng 7 năm 2018, khóa tập huấn tiếp theo được tổ chức tại Đại học Quốc gia Lào (NOULs).